top of page
Doctors Looking at X- Rays

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen: Welkom
Stethoscope on the Cardiogram

Hoeveel tijd kost deelname aan de studie?

Het onderzoek duurt 4 jaar. In totaal zijn er 3 testdagen. Één testdag bij start van de studie, één na 2 jaar en één na 4 jaar. Elke testdag duurt zo'n 5 uur. In totaal kost deze studie u dus 15 uur van uw tijd.

Veelgestelde vragen: Over

Wat zijn de voordelen van deelname aan deze studie voor mij?

U heeft zelf geen direct voordeel van deelname aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan meer kennis over de diagnose en onderliggende oorzaak van de ziekte van Parkinson.

Veelgestelde vragen: Over

Wat zijn de nadelen van deelname aan deze studie?

Deelname aan het onderzoek betekent wel dat u extra tijd kwijt bent. U zult in totaal verspreid over 4 jaar driemaal naar het ziekenhuis moeten komen. Dit bezoek duurt in totaal steeds zo’n 5 uur.  Verder kan het zijn dat er onverwachte medische afwijkingen gevonden worden bij de onderzoeken voor deze studie. Als er via één van de onderzoeken in deze studie onverwachte medische afwijkingen gevonden worden, zal hierover contact met u worden opgenomen. Wilt u dit niet, dan is dat uiteraard geen probleem, maar dan kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek.

Doctor with Files
Veelgestelde vragen: Over

Is het ondergaan van een MRI-scan veilig?

Het ondergaan van een MRI-scan is veilig en er komt geen schadelijke straling vrij zoals bij een röntgenfoto, omdat er gebruik wordt gemaakt van een magneetveld. Daarom is het belangrijk om geen metalen voorwerpen mee de scanner in te nemen. Ook is het belangrijk dat u geen metalen objecten in uw lichaam heeft, zoals protheses, pacemakers, clips op bloedvaten, metalen deeltjes in het oog, een spiraaltje, metalen beugels en andere metalen voorwerpen.

Veelgestelde vragen: Over
Arts en Patiënt

Wat als ik wil stoppen met de studie?

Als u deelneemt aan de studie, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De gegevens die op dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.

Veelgestelde vragen: Over

Mag ik mijn normale medicijnen innemen tijdens een testdag?

Tijdens de onderzoeksdagen mag u gewoon uw medicatie innemen zoals gebruikelijk. Wij vragen u dan ook om uw medicijnen mee te nemen als u ons bezoekt voor een testdag.

Veelgestelde vragen: Over

Contact

Bedankt voor de inzending!

Veelgestelde vragen: Contact
bottom of page