Doctors Looking at X- Rays

Voortgang studie

 

De TRACK-PD studie is in juli 2019 van start gegaan. Wij zijn erg blij verrast met de grote hoeveelheid aanmeldingen die wij al voor onze studie hebben mogen ontvangen en willen dan ook iedereen die reeds interesse heeft getoond of zelfs al heeft deelgenomen hier heel hartelijk voor bedanken! Op dit moment zijn we nog op zoek naar mannelijke deelnemers voor de controle groep. Mocht u dus interesse hebben in deelname aan dit onderzoek of wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier op deze website.

IMG_5848.JPG
 

Aantal deelnemers

Hieronder ziet u een grafiek welke de voortgang van de studie weergeeft. De linker kolom van de grafiek laat zien hoeveel deelnemers er nu in totaal geïncludeerd zijn. De twee rechter kolommen geven weer hoeveel Parkinson patiënten en hoeveel gezonde proefpersonen reeds hebben deelgenomen.

Laatste update: Juli 2021

Grafiek-juli-21.PNG
 

Contact

Maastricht UMC+

06-38435044

Bedankt voor de inzending!